vsalogo

TX Quảng Yên sẽ hoàn thành giao mặt biển cho các hộ cá nhân trong tháng 5

Ngày đăng: 08/05/2024
Chiều ngày 6/5, Tổ công tác liên ngành của UBND tỉnh đã làm việc với UBND TX Quảng Yên để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường quản lý và phát triển nuôi biển tỉnh Quảng Ninh.

Hiện nay, thị xã Quảng Yên đã phê duyệt xong Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng diện tích 865,38 ha và Phương án giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản. Trong đó, quy định rõ đối tượng được giao là các tổ chức, cá nhân đang nuôi trồng thủy sản có địa chỉ, hộ khẩu thường trú trên địa bàn thị xã với hạn mức giao không quá 15ha đối với 1 tổ chức; giao cho cá nhân không quá 0,8ha.

Lãnh đạo UBND TX Quảng Yên báo với Tổ công tác liên ngành của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường quản lý và phát triển nuôi biển tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo UBND TX Quảng Yên báo cáo với Tổ công tác liên ngành của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thị xã cũng đã rà soát, xét duyệt các trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bố trí giao khu vực biển cho người dân nuôi trồng thuỷ sản theo Đề án và Phương án đã phê duyệt. Đồng thời kiên quyết giải tỏa các hộ nuôi ngoài quy hoạch và xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Từ năm 2023 đến tháng 4/2024, UBND thị xã đã xử phạm vi phạm hành chính 9 trường hợp vi phạm luồng, lạch, phạt tiền 106 triệu đồng; tổ chức thu gom, tiêu hủy gần 400 bè mảng trôi nổi và trên 70.000 quả phao xốp vào các điểm tập kết để thực hiện xử lý. Đến nay, thị xã không phát sinh bè mới sử dụng phao xốp để nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên trên địa bàn vẫn còn khoảng 70.000 đến 80.000 quả phao xốp chưa chuyển đổi. Về nội dung này, các hộ dân đang chờ được UBND thị xã giao mặt biển nuôi trồng sẽ thực hiện đầu tư đồng bộ sang vật liệu nổi HDPE.

Đến thời điểm này, TX Quảng Yên đã có 714 hộ đăng ký nuôi trồng thuỷ sản biển theo vùng quy hoạch, với tổng diện tích khoảng 344 ha và đều nằm trong vùng biển 3 hải lý. Trong đó đã tổ chức xác định ranh giới ngoài thực địa cho 531 hộ; hoàn thành sơ đồ nuôi biển cho 379 hộ. Đối với các Hợp tác xã và doanh nghiệp, thị xã đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, phường tổ chức rà soát về nội dung đang hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên biển, để có ý kiến trả lời các tổ chức và làm cơ sở xác định ranh giới ngoài thực địa và hướng dẫn các bước tiếp theo theo hướng dẫn của liên Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường.

 Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác liên ngành của UBND tỉnh kết luận tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác liên ngành của UBND tỉnh kết luận tại hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến tham gia của các thành viên Tổ công tác, kết luận hội nghị Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác liên ngành của UBND tỉnh đề nghị UBND TX Quảng Yên chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng Biên Phòng, Công an TX rà soát lại lần nữa trước khi phê duyệt quyết định giao mặt biển cho các hộ dân trên địa bàn nuôi trồng thủy sản xong trong tháng 5/2024, đảm bảo không trùng lặp giữa hộ dân với thành viên các Hợp tác xã, doanh nghiệp cũng như làm rõ năng lực của các Hợp tác xã, doanh nghiệp đề nghị đăng ký cấp mặt biển nuôi trồng.

Thị xã có yêu cầu cụ thể đối với những hộ dân được giao mặt biển nuôi trồng về thời gian, tiến độ chuyển đổi từ phao xốp sang vật liệu nổi HDPE và phải có kiểm tra, phúc tra nếu hộ nào không đảm bảo sẽ rút lại quyết định giao biển. Đối với những đề nghị của các thành viên Tổ công tác, UBND thị xã khẩn trương bổ sung báo cáo để Tổ công tác hoàn thiện báo cáo, báo cáo Tỉnh ủy.

Hải Hà
Bạn cần đăng nhập để bình luận