vsalogo

THÔNG BÁO: Tuyển chọn Tư vấn cho hoạt động "Xây dựng báo cáo Khó khăn trong tiếp cận tài chính cho đầu tư nuôi biển công nghiệp Việt Nam"

Ngày đăng: 20/08/2019
Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững (IDH) đã tài trợ cho Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) gói tư vấn: “Khó khăn trong tiếp cận tài chính cho đầu tư nuôi biển công nghiệp Việt Nam”. Hoạt động này nhằm tìm kiếm sự đầu tư về tài chính, khoa học công nghệ, trang thiết bị từ các tổ chức, doanh nghiệp, các quỹ đầu tư phát triển … để có thể triển khai được các mô hình nuôi cá biển công nghiệp tại vùng biển Việt Nam.

1.Mục tiêu:

  • Mục tiêu ngắn hạn: Phân tích những khó khăn và đề xuất các giải pháp tạo thuận lợi cho việc tiếp cận tín dụng của các mô hình nuôi cá biển công nghiệp tại Việt Nam.
  • Mục tiêu dài hạn:  Phân tích được các khó khăn, vướng mắc trong vấn đề tiếp cận tài chính; Đề xuất phương hướng tháo gỡ các vấn đề còn tồn đọng; Xác định được các nhà đầu tâm huyết với ngành nuôi biển công nghiệp; Xác định các nguồn tài chính tiềm năng cho ngành nuôi biển công nghiệp.

2. Phương pháp:  Tư vấn có thể sử dụng các phương pháp sau cho việc thực hiện nhiệm vụ này, bao gồm:

  • Tư vấn, tham vấn: Trao đổi thông tin, hoặc tham vấn ý kiến từ các chuyên gia dưới dạng liên lạc cá nhân hoặc tổ chức;
  • Khảo sát, điều tra: Thực hiện thu thập thông tin từ các chuyến đi thực tế, tham quan, trao đổi, học hỏi;
  • Tham khảo tài liệu: Sử dụng nguồn thông tin, dữ liệu, tài liệu liên quan.

3. Thành phần nhân sự: Đơn vị/tư vấn tham gia hoạt động tư vấn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Đối tượng tư vấn: Trong nước;
  • Loại hình tư vấn: Cá nhân;
  • Kinh nghiệm trong lĩnh vực của hoạt động triển khai: chuyên gia tư vấn có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực NTTS, ưu tiên các chuyên gia có kinh nghiệm về quản lý phát triển NTTS trong nước và quốc tế;
  • Kiến thức và kinh nghiệm khác: Hiểu biết về nghề cá, có kinh nghiệm làm việc với hệ thống quản lý ngành, sử dụng thành thạo Tiếng Anh là lợi thế.

4. Thời hạn: Thời gian thực hiện hoạt động Tư vấn dự kiến: tháng 9-11/2019.

Điều khoản tham chiếu: file 

5. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Chị Đỗ Trang, Cán bộ dự án             Điện thoại: 0978718166            Email: dothitrang.vsa@gmail.com

Bạn cần đăng nhập để bình luận