vsalogo

Thành lập Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam

Ngày đăng: 04/06/2018
(Mard-15/11/2016): Sau nhiều tháng chuẩn bị, vận động các cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia Hiệp hội và hoàn tất thủ tục xin phép thành lập, ngày 09/11/2016, tại Hà Nội, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam đã tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội theo Quyết định số 3450/QĐ-BNV, ngày 23/9/2016, của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam.


 

 

Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam là tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội nhằm hội tụ các doanh nghiệp, các nhà khoa học, nông ngư dân và các đối tác liên quan đầu tư phát triển ngành nuôi biển, đưa nuôi biển trở thành ngành công nghiệp cho giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế cao. Theo báo cáo của Ban Vận động thành lập Hiệp hội, trong quá trình chuẩn bị, các thành viên Ban Vận động đã tổ chức nhiều chuyến đi tìm hiểu tình hình thực tế của các địa phương ven biển, vận động đăng ký tham giaHiệp hội. Đến trước khi tổ chức Đại hội, Ban Vận động đã nhận được 108 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký gia nhập Hiệp hội.
Dự thảo Điều lệ trình Đại hội nêu rõ, tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội là nhằm liên kết trí tuệ và nguồn lực của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhận trong nước và hợp tác quốc tế hoạt động trong các khâu của chuỗi giá trị nuôi trồng sinh vật biển và các lĩnh vực liên quan. Đồng thời, Hiệp hội có trách nhiệm đóng góp chủ động và tích cực vào việc xây dựng ngành nuôi biển Việt Nam hiện đại, phát triển bền vững, bảo đảm chất lượng tốt và an toàn vệ sinh hải sản. Hiệp hội có phạm vi hoạt động trên toàn quốc và quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất giống, nuôi trồng, bảo quản sau thu hoạch các loài sinh vật biểnnhư cá biển, rong biển, nhuyễn thể, giáp xác,… và các lĩnh vực khác liên quan đến chuỗi giá trị trong nuôi trồng hải sản. Hội viên của Hiệp hội bao gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự.Các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết thông qua Điều lệ Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam.
Đại hôi đã thảo luận xác định các nhiệm vụ cần tập trung trong nhiệm kỳ 2016 -2020. Đó là xây dựng tổ chức, phát triển năng lực của Hiệp hội, phát triển hội viên, xây dựng cộng đồng nuôi biển Việt Nam, tham gia đóng góp xây dựng chính sách và phản biện xã hội, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phát triển thị trường. Hiệp hội có trách nhiệm cung cấp thông tin chuyên ngành cho hội viên, hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp.cùng với các nhiệm vụ, Hiệp hội cũng đặt ra một số chương trình mục tiêu trong nhiệm kỳ đầu.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ I (2016 – 2020) gồm 21 thành viên đại diện cho các tổ chức, cá nhân là hội viên Hiệp hội.Nhiệm kỳ I là giai đoạn khởi đầu, có nhiều cơ hội và thách thức đối với Hiệp hội và Ban Chấp hành mới. Để phát triển vững mạnh, Ban Chấp hành nhiệm kỳ I bày tỏ quyết tâm cùng toàn thể hội viên tăng cường đoàn kết, nỗ lực đổi mới, phối hợp chặt chẽ để huy động, hội tụ và sử dụng hiệu quả nguồn lực nhằm tạ ra sức mạnh thực hiện các nhiệm vụ và chương trình hoạt động trọng tâm của nhiệm kỳ đầu tiên, góp phần đưa ngành nuôi biển Việt Nam phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và bền vững. PGs. TS. Nguyễn Hữu Dũng đã được Ban Chấp hành Hiệp hội bầu làm Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ I.
Phát biểu chúc mừng nhân sự kiện có ý nghĩa quan trọng của Hiệp hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Vũ Văn Tám, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản nhấn mạnh trong thời gian tới Hiệp hội cần phát huy vai trò của mình trong hội tụ, kết nối các doanh nghiệp, người nuôi và các nhà khoa học để phát huy lợi thế tự nhiên, thúc đẩy phát triển nuôi biển, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành thủy sản nói chung và phát triển nuôi biển nói riêng. Thứ trường mong rằng Hiệp hội sớm khẳng định vị thế của mình, cùng với các Hội, hiệp hội khác trong ngành tham gia thực hiện tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đưa thủy sản là khâu đột phá trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực mục tiêu chiến lược biển đến năm 2020. Bộ Nông nghiệp và PTNT cam kết luôn đồng hành cùng Hiệp hội để Hiệp hội có thể thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ đề ra tại Đại Hội.

L.T (Ficen)

Tin tức liên quan

Bạn cần đăng nhập để bình luận