vsalogo

Quyết định số 02-2024 QĐ-VSA ngày 08-5-2024 về việc kết nạp 08 hội viên mới là các HTX nuôi biển ở Vân Đồn, Quảng Ninh

Ngày đăng: 08/05/2024
Cảm ơn các ủy viên Ban Chấp hành đã có ý kiến rất nhanh chuẩn y việc kết nạp Hội viên mới Đợt 1 Tháng 5 năm 2024

Đến 10h00 sáng nay đã có đa số (14/22) ủy viên BCH đồng ý (1. Nguyễn Hữu Dũng, 2. Nguyễn Hữu Vinh; 3. Nguyễn Hữu Thanh; 4. Võ Sĩ Tuấn; 5. Nguyễn Duy Hải; 6. Nguyễn Thị Hải Bình; 7.Phạm Thị Thu Hiền; 8.Trần Ngọc Hải; 9.Phan Thanh Lâm; 10.Dư Văn Toán; 11.Lê Bền; 12.Ngô Đăng Nghĩa;13.Trần Minh Hải; 14.Nguyễn Thị Ý Thơ).
Xin gửi các ủy viên Ban Chấp hành Quyết định số 02/2024/QĐ-VSA ngày 08/5/2024 về việc kết nạp 08 hội viên mới là các HTX nuôi biển ở Vân Đồn, Quảng Ninh.
Xin chúc mừng các hội viên mới và chúc mừng đội ngũ ngày càng đông đảo của những người tiên phong nuôi biển bền vững.
  
 
Bạn cần đăng nhập để bình luận