vsalogo

Khóa đào tạo giảng viên nguồn ('Training of Trainer - TOT) cho nuôi biển công nghiệp

Ngày đăng: 10/04/2019
Tiếp theo 02 lớp lý thuyết của Khóa đào tạo giảng viên nguồn (Training of Trainer - TOT) cho nuôi biển công nghiệp

 

Khóa học do Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) hợp tác với Tổng cục Đào tạo nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam TP Hồ Chí Minh (VCCI HCM) đã tổ chức trong năm 2018, chúng tôi tổ chức đợt thực tập tại trang trại nuôi biến.

Địa điểm: Trại nuôi biển của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Trấn Phú, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thời gian: từ sáng ngày 13/05 đến hết ngày 17/05/2019

 

 

 Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam - VSA

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận