vsalogo

GIẤY MỜI

Ngày đăng: 07/06/2024
Xin gửi các anh chị Giấy mời của Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Ninh họp với Lãnh đạo và các doanh nghiệp, HTX hội viên VSA chiểu Thứ BA ngày 11/6/2024 tại Văn phòng Sở ở Hạ Long để bàn giải quyết các kiến nghị của VSA. Các anh chị nào thu xếp dự họp được đề nghị đăng ký với Văn phòng Hiệp hội chậm nhất là 14h00 thứ Hai, ngày 10/6/2024. Mong các anh chị tham dự đông đảo và chuẩn bị ý kiến cụ thể để phát biểu.

Xem chi tiết giấy mời tại đây: https://drive.google.com/file/d/1SZIYmWeFWUTXIgwYLEUhCGZuHwrzkQJu/view?usp=sharing

Bạn cần đăng nhập để bình luận