vsalogo

Hàng tấn ngao chết trôi dạt, chất đống dọc 3 km bờ biển Thanh Hóa

Tin tức 
11/08/2022
Những ngày qua, có hàng tấn vỏ ngao chết trôi dạt vào bờ biển thị xã Nghi Sơn (T...

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HỘI ĐỒNG XUẤT KHẨU ĐẬU TƯƠNG HOA K...

Những người vươn khơi 
26/07/2022
(VSA) USSEC là đối tác năng động của rất nhiều thành viên chủ chốt – đại diện ch...

Chuyến công tác 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Hoạt động của hiệp hội 
30/06/2022
(VSA) Từ ngày 27 – 30/6/2022, Đoàn đại biểu một số hội viên Hiệp hội Nuôi biển V...

Hội thảo “Công nghệ sản xuất giống và dinh dưỡng cá biển bố mẹ”

Hiệp hội VSA 
12/06/2022
(VSA) Đây là hội thảo nằm trong chuỗi Chương trình nuôi cá biển công nghiệp tiến...