vsalogo
Quang cảnh tại lễ ký kết hợp tác
PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam
Ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm