vsalogo

(VSA - 10/10/2018) Trung tâm Quốc gia Giống hải sản Miền bắc bao gồm hai (02) cơ sở, Cơ sở 1 tại Xuân Đám, Cát Bà và Cơ sở 2 tại Hải Thành, Dương Kinh, Tp. Hải Phòng. Hiện tại, cả hai c...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biế...