vsalogo

Đông Nam Á là nơi có sẵn thị trường, điều kiện tự nhiên gần như hoàn hảo và có tiềm năng phát triển lớn. Vậy tại sao nuôi trồng thủy sản tại Đông Nam Á vẫn chủ yếu là các trại nuôi cá nhỏ mà không phải là các dự án quy mô lớn hướng tới thị trường nội địa cũng như xuất khẩu?

(VSA - 10/10/2018) Trung tâm Quốc gia Giống hải sản Miền bắc bao gồm hai (02) cơ sở, Cơ sở 1 tại Xuân Đám, Cát Bà và Cơ sở 2 tại Hải Thành, Dương Kinh, Tp. Hải Phòng. Hiện tại, cả hai c...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biế...